Instellingen

t/m

Downloaden

Deze grafiek is te downloaden als JPG. Voor een hogere (print) resolutie kunt u contact opnemen met NAM.

De data uit deze grafiek is te downloaden als Excel bestand.

Data bestand downloaden

Informatie

In deze grafiek vindt u een overzicht van alle aardbevingen in het Groningen-gasveld van 1986 tot heden. Via het menu aan de rechterzijde kan een specifieke maand of tijdstip geselecteerd worden. Voeg een nieuwe grafiek toe om perioden met elkaar te vergelijken.

Bron: KNMI

Aantal aardbevingen Scroll de grafiek om meer te zien

Totaal aantal aardbevingen weergegeven in de grafiek: 0

Vanaf 2014 is het KNMI-meetnetwerk aanzienlijk uitgebreid met tientallen extra sensoren en geofoons. Hiermee kunnen meer aardbevingen worden geregistreerd door het KNMI, vooral aardbevingen met een magnitude lager dan 1,5 konden voorheen minder goed worden opgemerkt door het oude netwerk.