Het Meet- en Regelprotocol (MRP) heeft als doel het seismisch risico van de gaswinning in Groningen zoveel mogelijk te beperken. Het dashboard van het MRP maakt inzichtelijk wat de actuele situatie is. Als er grenswaarden van het dashboard worden overschreden, dan geeft het MRP aan welke stappen er door NAM moeten worden gezet. Dit kan leiden tot het verminderen van gaswinning.

Aardbevingen

Bevingen met een magnitude >= 1.5 tussen 13-11-2017 en 13-11-2018

Dichtheid

Maximale dichtheid van aardbevingen met een magitude >= 1.0 tussen 13-11-2017 en 13-11-2018

Grondversnelling (PGA)

Door het KNMI hoogst gemeten grondversnelling tijdens de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0: Garsthuizen (M=2.8), 13-04-2018 21:31:35 (UTC)

Grondsnelheid (PGV)

Uit sensordata van het KNMI berekende hoogste grondsnelheid tijdens de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0: Garsthuizen (M=2.8), 13-04-2018 21:31:35 (UTC)

Disclaimer

De informatie in dit dashboard is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie in dit dashboard worden ontleend. NAM maakt voor het aantal aardbevingen, de hoogste gemeten grondversnelling, de gemeten grondsnelheid en de aardbevingsdichtheidberekening gebruik van data die direct of indirect van de KNMI website wordt gehaald en getoond. Dit gebeurt door middel van een automatische update, NAM controleert de data niet voordat het op deze site wordt verwerkt. Het kan daarnaast voorkomen dat KNMI de beschikbaar gestelde data later corrigeert op basis van nieuwe informatie, hetgeen betekent dat de data in dit dashboard ook nog kan wijzigen.


Laatste update: 13-nov-2018 21:01:06

Uitleg bij de meters

Uitleg van de kleuren