Het Meet- en Regelprotocol (MRP) heeft als doel het seismisch risico van de gaswinning in Groningen zoveel mogelijk te beperken. Het dashboard van het MRP maakt inzichtelijk wat de actuele situatie is. Als er grenswaarden van het dashboard worden overschreden, dan geeft het MRP aan welke stappen er door NAM moeten worden gezet. Dit kan leiden tot het verminderen van gaswinning.

Aardbevingen

Bevingen met een magnitude >= 1.5 tussen 22-05-2017 en 22-05-2018

Dichtheid

Maximale dichtheid van aardbevingen met een magitude >= 1.0 tussen 22-05-2017 en 22-05-2018

Grondversnelling (PGA)

Door het KNMI hoogst gemeten grondversnelling tijdens de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0: Garsthuizen (M=2.8), 13-04-2018 21:31:35 (UTC)

Grondsnelheid (PGV)

Uit sensordata van het KNMI berekende hoogste grondsnelheid tijdens de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0: Garsthuizen (M=2.8), 13-04-2018 21:31:35 (UTC)


Laatste update: 22-mei-2018 09:31:53

Uitleg bij de meters

Uitleg van de kleuren