Legenda

  • Testwoning
  • Aangekocht wegens bijzondere situatie
  • Aangekocht wegens schade

Totaal

8 Testwoningen
36 Aangekocht wegens bijzondere situatie
38 Aangekocht wegens schade
82 Totaal

Waarvan

16 Gesloopt 31 Verkocht

Downloaden

Deze grafiek is te downloaden als JPG. Voor een hogere (print) resolutie kunt u contact opnemen met NAM.

Informatie

In de grafiek zijn woningen opgenomen waarvan de transactie – de juridische levering aan NAM – daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Woningen waar wel een koopovereenkomst is gesloten, maar die nog niet zijn geleverd, zijn hier niet bij inbegrepen.

Bron: NAM

Scroll de grafiek om meer te zien