Aantal aardbevingen in het Groningen-gasveld

Instellingen

t/m

Downloaden

Deze grafiek is te downloaden als JPG. Voor een hogere (print) resolutie kunt u contact opnemen met NAM.

De data uit deze grafiek is te downloaden als Excel bestand.

Data bestand downloaden

Informatie

In deze grafiek vindt u een overzicht van alle aardbevingen in het Groningen-gasveld van 1986 tot heden. Via het menu aan de rechterzijde kan een specifieke maand of tijdstip geselecteerd worden. Voeg een nieuwe grafiek toe om perioden met elkaar te vergelijken.

Bron: KNMI

Aantal aardbevingen Scroll de grafiek om meer te zien

Totaal aantal aardbevingen weergegeven in de grafiek: 0

Vanaf 2014 is het KNMI-meetnetwerk aanzienlijk uitgebreid met tientallen extra sensoren en geofoons. Hiermee kunnen meer aardbevingen worden geregistreerd door het KNMI, vooral aardbevingen met een magnitude lager dan 1,5 konden voorheen minder goed worden opgemerkt door het oude netwerk.

Dashboard Meet- en Regelprotocol Groningen

Het Meet- en Regelprotocol (MRP) heeft als doel het seismisch risico van de gaswinning in Groningen zoveel mogelijk te beperken. Het dashboard van het MRP maakt inzichtelijk wat de actuele situatie is. Als er grenswaarden van het dashboard worden overschreden, dan geeft het MRP aan welke stappen er door NAM moeten worden gezet. Dit kan leiden tot het verminderen van gaswinning.

Aardbevingen

Bevingen met een magnitude >= 1.5 tussen 19-02-2017 en 19-02-2018

Dichtheid

Maximale dichtheid van aardbevingen met een magitude >= 1.0 tussen 19-02-2017 en 19-02-2018

Grondversnelling (PGA)

Door het KNMI hoogst gemeten grondversnelling tijdens de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0: Garrelsweer (M=2.2), 11-02-2018 17:54:57

Grondsnelheid (PGV)

Uit sensordata van het KNMI berekende hoogste grondsnelheid tijdens de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0: Garrelsweer (M=2.2), 11-02-2018 17:54:57

Uitleg bij de meters

Uitleg van de kleuren

Interactieve kaart