Metingen van GPS monitoring stations in het Groningen-gasveld

Instellingen

t/m

of

Downloaden

Deze grafiek is te downloaden als JPG. Voor een hogere (print) resolutie kunt u contact opnemen met NAM.

De data uit deze grafiek is te downloaden als Zip bestand.

Data bestand downloaden

Informatie

De grafiek geeft de laatst gemeten hoogte van de antenne van het GPS station per dag weer in meters sinds begin van de GPS installatie. Hiervoor wordt het ETRS89 coördinatensysteem (European Terrestrial Reference System 1989) gebruikt. ETRS89 is de door de EU aanbevolen referentie voor geodata in Europa. Deze grafiek wordt maandelijks bijgewerkt.

Bron: NAM

ETRS89 (meter) Scroll de grafiek om meer te zien

De grafiek geeft de hoogte van de antenne van het GPS station weer in meters tot drie cijfers achter de komma, waarbij het derde cijfer achter de komma het aantal millimeters aanduidt.

Verticale bewegingssnelheid

Instellingen

t/m

Downloaden

Deze grafiek is te downloaden als JPG. Voor een hogere (print) resolutie kunt u contact opnemen met NAM.

De data uit deze grafiek is te downloaden als Excel bestand.

Data bestand downloaden

Informatie

De grafiek geeft per maand de gemiddelde verticale snelheid in millimeter per jaar weer, bepaald over de laatste 12 maanden. Dat betekent wanneer de in die maand bepaalde verticale snelheid constant zou zijn over het hele jaar, je op een bodemdaling van het aangegeven aantal millimeters uitkomt. Wanneer een lijn in de grafiek daalt, neemt de verticale bewegingssnelheid toe. Aangezien deze negatief is, betekent dat een snellere daling. Wanneer een lijn stijgt, neemt de verticale bewegingssnelheid af en gaat de daling niet zo snel meer. Elke maand wordt deze snelheid bepaald en in deze grafiek bijgevoegd. Voor de weergegeven gemiddelde snelheid geldt een standaardafwijking van 0.6 millimeter per jaar (bij 1 sigma).

Bron: NAM

mm/jaar Scroll de grafiek om meer te zien

De grafiek geeft per maand de gemiddelde verticale snelheid in millimeter per jaar weer, bepaald over de laatste 12 maanden. Dat betekent wanneer de in die maand bepaalde verticale snelheid constant zou zijn over het hele jaar, je op een bodemdaling van het aangegeven aantal millimeters uitkomt. Wanneer een lijn in de grafiek daalt, neemt de verticale bewegingssnelheid toe. Aangezien deze negatief is, betekent dat een snellere daling. Wanneer een lijn stijgt, neemt de verticale bewegingssnelheid af en gaat de daling niet zo snel meer.

Interactieve kaart