Voortgang

t/m

Eind 2015 en eind 2016 heeft een administratieve opschoning plaatsgevonden. Door de correctie van administratieve onjuistheden is in bepaalde weken een bovengemiddelde voortgang waar te nemen in de categorieën ‘Aanbod schadeherstel’ en ‘Aanbod geaccepteerd’. In week 39 van 2016 zijn meldingen die via woningbouwcorporaties zijn gedaan administratief opgesplitst in individuele meldingen. Hierdoor is in deze week een extra hoge toename in de getallen te zien.

Aanbod geaccepteerd of geen toekenning

Legenda

Een verdeling van de geaccepteerde voorstellen van NAM over de categorieën geen toekenning of kleine, middelgrote en grote schades (in procenten)

  • % geen toekenning
  • % kleine schades (< 3.000)
  • % middelgrote schades (3.000 – 25.000)
  • % grote schades (25.000 <)

Downloaden

Deze grafiek is te downloaden als JPG. Voor een hogere (print) resolutie kunt u contact opnemen met NAM.

Informatie

Bron: NAM

Scroll de grafiek om meer te zien

Interactieve kaart

Voortgang

Schademeldingen

Het aantal binnengekomen schademeldingen.

111

Afgeronde onderzoeken

Het aantal afgeronde onderzoeken door Witteveen+Bos.

111

Geen toekenning

Geen van de onderzochte schademeldingen heeft een relatie met de aardbeving.

111

Het onderzoek naar mogelijke schades als gevolg van de aardbeving met een magnitude van 2,3 op de schaal van Richter in Emmen op 30 september 2015 door ingenieursbureau Witteveen+Bos is afgerond. Er is niet alleen naar de schades zelf gekeken maar is ook een analyse van de schade gemaakt op basis van beschikbare data. Uit het rapport blijkt dat geen van de onderzochte schademeldingen een relatie heeft met de aardbeving. Alle schademeldingen zijn individueel beoordeeld en is aangegeven wat de oorzaak van de schadevorming is.

Het volledige rapport van Witteveen+Bos is hieronder te downloaden

 Download