Instellingen

t/m

of

Downloaden

Deze grafiek is te downloaden als JPG. Voor een hogere (print) resolutie kunt u contact opnemen met NAM.

De data uit deze grafiek is te downloaden als Zip bestand.

Data bestand downloaden

Informatie

De grafiek geeft de laatst gemeten hoogte van de antenne van het GPS station per dag weer in meters sinds begin van de GPS installatie. Hiervoor wordt het ETRS89 coördinatensysteem (European Terrestrial Reference System 1989) gebruikt. ETRS89 is de door de EU aanbevolen referentie voor geodata in Europa. Deze grafiek wordt maandelijks bijgewerkt.

Bron: NAM

ETRS89 (meter) Scroll de grafiek om meer te zien

De grafiek geeft de hoogte van de antenne van het GPS station weer in meters tot drie cijfers achter de komma, waarbij het derde cijfer achter de komma het aantal millimeters aanduidt.