Aantal aardbevingen in het Groningen-gasveld

Instellingen

t/m

Downloaden

Deze grafiek is te downloaden als JPG. Voor een hogere (print) resolutie kunt u contact opnemen met NAM.

De data uit deze grafiek is te downloaden als Excel bestand.

Data bestand downloaden

Informatie

In deze grafiek vindt u een overzicht van alle aardbevingen in het Groningen-gasveld van 1986 tot heden. Via het menu aan de rechterzijde kan een specifieke maand of tijdstip geselecteerd worden. Voeg een nieuwe grafiek toe om perioden met elkaar te vergelijken.

Bron: KNMI

Aantal aardbevingen Scroll de grafiek om meer te zien

Totaal aantal aardbevingen weergegeven in de grafiek: 0

Vanaf 2014 is het KNMI-meetnetwerk aanzienlijk uitgebreid met tientallen extra sensoren en geofoons. Hiermee kunnen meer aardbevingen worden geregistreerd door het KNMI, vooral aardbevingen met een magnitude lager dan 1,5 konden voorheen minder goed worden opgemerkt door het oude netwerk.

Dashboard Meet- en Regelprotocol Groningen

Het Meet- en Regelprotocol (MRP) heeft als doel het seismisch risico van de gaswinning in Groningen zoveel mogelijk te beperken. Het dashboard van het MRP maakt inzichtelijk wat de actuele situatie is. Als er grenswaarden van het dashboard worden overschreden, dan geeft het MRP aan welke stappen er door NAM moeten worden gezet. Dit kan leiden tot het verminderen van gaswinning.

Aardbevingen

Bevingen met een magnitude >= 1.5 tussen 15-12-2018 en 15-12-2019

Dichtheid

Maximale dichtheid van aardbevingen met een magitude >= 1.0 tussen 15-12-2018 en 15-12-2019

Grondversnelling (PGA)

Door het KNMI hoogst gemeten grondversnelling tijdens de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0: Garrelsweer (M=2.5), 09-06-2019 05:00:15 (UTC)

Grondsnelheid (PGV)

Uit sensordata van het KNMI berekende hoogste grondsnelheid tijdens de laatste aardbeving met een magnitude >= 2.0: Garrelsweer (M=2.5), 09-06-2019 05:00:15 (UTC)

Disclaimer

De informatie in dit dashboard is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie in dit dashboard worden ontleend. NAM maakt voor het aantal aardbevingen, de hoogste gemeten grondversnelling, de gemeten grondsnelheid en de aardbevingsdichtheidberekening gebruik van data die direct of indirect van de KNMI website wordt gehaald en getoond. Dit gebeurt door middel van een automatische update, NAM controleert de data niet voordat het op deze site wordt verwerkt. Het kan daarnaast voorkomen dat KNMI de beschikbaar gestelde data later corrigeert op basis van nieuwe informatie, hetgeen betekent dat de data in dit dashboard ook nog kan wijzigen.


Laatste update: 15-dec-2019 13:30:44

Uitleg bij de meters

Uitleg van de kleuren

Interactieve kaart