Hieronder vindt u per kaartlaag een beknopte uitleg van wat wordt getoond.

Wilt u meer weten, bezoek dan nam.nl.

Kaartlagen Noord-NederlandBeschrijving UpdateBron
Uitslag gebouwsensoren per aardbeving

Meer Info
Deze laag toont de gebouwsensoruitslagen per aardbeving op een vierkante kilometer in VTOP (maximale snelheid weergegeven in mm/s) of ATOP (maximale acceleratie in g). Wanneer er meer dan 1 sensor in een vierkante kilometer valt, dan wordt het maximum van de VTOP of ATOP uitgerekend en wordt als waarde van dat blok weergegeven. De sensoren die niet boven de 1mm/s zijn uitgeslagen worden als witte vlakken weergegeven op het grid. Per aardbevingTNO
BooractiviteitenLocaties waarop NAM booractiviteiten uitvoert.WekelijksNAM
AardbevingenAardbevingen vanaf 1986 met een magnitude groter of gelijk aan 2 op de schaal van Richter Per aardbevingKNMI
Seismische stationsLocaties van de seismische stations: oppervlaktemeters, boorgatseismometers en versnellingsmeters. Meer uitleg over seismische stations via KNMIWekelijksKNMI
Bodemdaling van 1972 tot 2013 (cm)

Prognose bodemdaling tot 2080 (cm) (bodemdalingprognose voor de totale bodemdaling, ongeveer 50 jaar na afloop van de gaswinning)
Berekende bodemdaling contouren (vasteland) voor 2013 en de prognose voor 2080, volgens de aanvulling op het "Winningsplan NAM Groningenveld 2016" (2 juli 2018) Eind 2020 (statusrapport 2020) NAM

https://nam-onderzoeksrapporten.data-app.nl/reports/download/groningen/en/5a472ec3-8983-4ced-9ddd-0f8a54c962a5

of

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-groningen/instemmingsbesluit-2018
NAM ProductielocatiesOverzicht van alle NAM-locaties.WekelijksNAM
Gas- en olieveldenOverzicht van all gas- en olievelden, inclusief de twee gasopslagen.WekelijksNAM
Diepe geofoonsDe locatie van diepe geofoons.WekelijksNAM
GPS monitoring stationsLocatie van GPS monitoring stations. Door deze aan te klikken wordt de tijdserie getoond van de hoogte van de GPS antenna (in meters, ETRS89)MaandelijksNAM
Peilmerkbewegingen per periode en sinds 1972Locatie van gewaterpaste peilmerken en een label met de betreffende totale peilmerkbeweging, afgerond op gehele centimeters. Peilmerkbewegingen worden veroorzaakt door bodemdaling door gaswinning, maar ook door andere oorzaken zoals bijvoorbeeld inklinking. Na het aanklikken van een peilmerk wordt een grafiek getoond met daarin de volgende elementen: relatieve peilmerkhoogte (zwart: representatief voor bodemdaling door aardgaswinning, wit: niet representatief); PS-InSAR radar satelliet metingen binnen een straal van 500 meter (lichtblauw) met de mediaan per satelliet opname (donkerblauw) en jaarlijks gemiddelde (groen). Als voor een peilmerk tijdseries zonder overlap in de tijd bestaan, worden deze in de grafiek met een dikke zwarte lijn van elkaar gescheiden. Vijf jaarlijks
(Waterpassingen)

Jaarlijks(PS InSAR)
NAM


De achtergrond kaart wordt beschikbaar gesteld via ESRI.

Kaartlagen en legenda

Wanneer u deze webmap opent, wordt er geen laag informatie getoond.
Een vinkje in de checkbox betekent dat de folder uitgeklapt wordt en de legenda zichtbaar wordt. Ook wordt de laag zichtbaar op de kaart. Indien een laag in het grijs wordt getoond, is hij onzichtbaar op de kaart door zijn schaalfactor. Afhankelijk van de zoomfactor wordt de betreffende laag wel of niet getoond. Dit geldt in deze viewer alleen voor de laag "Gas en olievelden".
Informatie bij klik in de kaart

Indien in de kaart op een bepaalde locatie wordt geklikt, verschijnt een popup window met de titel van de kaartlaag en onderliggende informatie van de objecten op deze locatie. Tussen haakjes wordt de hoeveelheid objecten met informatie aangegeven op de aangeklikte locatie. Met behulp van de pijltjes kan gewisseld worden van object. Het betreffende object waarvan de informatie wordt weergeven, wordt door een cyaankleurige highlight gemarkeerd. Het totaal van de informatie wordt be?nvloed door de lagen die zichtbaar zijn. Alleen informatie van lagen die aangevinkt zijn in de kaartlagen lijst wordt zichtbaar in het popup window.
Achtergrond kaart

Het is mogelijk te wisselen van achtergrondkaart. U kunt kiezen tussen de topografische kaart (TOP10NL) of de beeldinformatie van Nederland.
Inzoomen en uitzoomen en schuiven

U kunt het scroll wiel van uw muis gebruiken om in en uit te zoomen. Als u op de + of de - klikt, zal de kaart via vaste stappen respectievelijk inzoomen of uitzoomen. Ook kunt u inzoomen op het gewenste gebied door de SHIFT toets ingedrukt te houden en een rechthoek op het kaartbeeld te plaatsen. Door middel van het tegelijkertijd indrukken van de CTRL en SHIFT toetsen en het plaatsen van een rechthoek op het scherm, zal het kaartbeeld uitzoomen. U kunt de kaart verschuiven door de linkermuistoets ingedrukt te houden en tegelijkertijd met de muis te slepen.